Mengenai Kami

Sejarah Awal Penubuhan Berita Tentera Darat Malaysia (BTDM)

BTDM ditubuhkan pada 1 Jun 1986 di bawah Direktorat Tentera Darat (DTD)-Tadbir, Cawangan Sumber Manusia atas inisiatif Panglima Tentera Darat (PTD) Ke-10, Jen Dato’ Sri Hashim Mohd Ali.

Tujuan BTDM ditubuhkan pada ketika itu adalah untuk menyiarkan berita-berita tentang kegiatan Tentera Darat (TD) dengan memberi liputan meluas terhadap aktiviti-aktiviti TD seluruh negara.

Edisi ulung akhbar BTDM yang diterbitkan pertama kali pada Jul 1986 amat mendapat sambutan sehingga terdapat artikel atau berita daripada koresponden yang terpaksa dibawa ke edisi seterusnya.

Pada tahun 1989, BTDM telah diletakkan di bawah DTD-Risik untuk menerapkan elemen Geraksaraf Perangsaraf (GSPS).

Tujuan memasukkan unsur GSPS dalam BTDM adalah bagi menaikkan imej TD sebagai tunjang kedaulatan negara selain untuk mendapatkan sokongan dan pengiktirafan rakyat.

Akhbar bulanan BTDM dalam bentuk tabloid ini diteruskan sehingga edisi 56 dan bertukar kepada saiz tabloid yang lebih kecil bermula edisi 57 sehingga 113.

Transformasi Tabloid Kepada Majalah

Seiring dengan peredaran masa, BTDM juga mengubahsuai bentuk akhbar ke arah yang lebih moden dengan mengeluarkan majalah pertama bagi menggantikan tabloid pada Jan 2003 iaitu bermula dengan edisi 114.

Majalah Kulit Keras

BTDM mengorak langkah ke arah penerbitan yang lebih moden dengan mengeluarkan majalah menggunakan kulit keras pada edisi 187, 188 dan 189. Namun tidak dapat bertahan lama kerana kos percetakan yang tinggi.

Majalah Edisi Terkini

BTDM mentransformasikan aspek pemilihan dan susun atur gambar, penulisan artikel serta muka hadapan majalah dari semasa ke semasa. Liputan juga dibuat dengan lebih menyeluruh terhadap formasi-formasi dan pasukan-pasukan TD bagi memberi gambaran seimbang terhadap perkembangan TD. Justeru itu, pengisian ruangan-ruangan khas yang menerapkan unsur GSPS turut ditambah baik bagi meningkatkan imej BTDM. Kini, kekerapan penerbitan majalah BTDM adalah sebanyak empat edisi setahun semenjak tahun 2010.

Back to top button

bonus new member

sicbo online