Semasa

Program Penyalahgunaan Dadah Dan Racun dalam TD

PAHANG: Seramai 33 orang peserta dari Zon Tengah Kuala Lumpur dan Selangor terlibat di dalam Majlis Penutup Program Mengatasi Penyalahgunaan Dadah dan Racun Dalam TD yang disempurnakan PS 1 Probos MK PMBTD, Lt Kol Muhammad Fauzi Hj Kadir di Kem 25 RAMD Bentong, Pahang pada 10 Nov 2017.

Program selama lima hari bermula dari 6 hingga 10 Nov 2017 merupakan inisiatif Cawangan Risik MK 4 Div dengan kerjasama MK Bgd Artileri Roket dan 71RSD yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan langkah-langkah pencegahan dadah dalam kalangan warga TD, membina ketahanan dan jati diri tinggi dari sudut fizikal, emosi, mental dan rohani serta membolehkan anggota mengamalkan gaya hidup sihat dan bertingkah laku positif.

Ini kerana penglibatan warga TD dalam penyalahgunaan dadah dan racun mendapat perhatian yang serius dari pihak atasan dan kajian menunjukkan peningkatan kes dadah disebabkan pengaruh persekitaran, kurang pendidikan agama, tekanan dan juga aktiviti sosial yang melampau di sekitar pasukan.

Aktiviti yang diterapkan melalui program ini adalah modul kerohanian yang disampaikan oleh KAGAT serta siri-siri ceramah dari Sel Kaunseling MK TD dan agensi luar seperti Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM), Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) dan Pemulihan Dadah Persendirian (PENGASIH).

Para peserta turut dibawa melawat banduan di Penjara Bentong untuk sesi sharing is caring di mana para peserta diberi peluang berinteraksi dengan para banduan yang terlibat dengan kesalahan dadah dan berkongsi pengalaman serta melihat sendiri demonstrasi hukuman sebatan dilaksanakan ke atas pesalah yang berkaitan dengan dadah.

Artikel Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

bonus new member

sicbo online